Gebruiksvoorwaarden UiTPAS Meetjesland

Bedankt dat u gebruik maakt van UiTPAS. Op het gebruik van uw UiTPAS zijn zowel algemene als specifieke en lokale voorwaarden van toepassing.

Elke lokale UiTPAS maakt deel uit van het overkoepelend initiatief ‘UiTPAS’. Dit is een participatiebevorderend project van de Vlaamse overheid in samenwerking met steden en gemeenten uit Vlaanderen en Brussel. Elke lokale UiTPAS functioneert als een spaar- en voordelenprogramma voor iedereen die deelneemt aan het openbare vrijetijdsleven (cultuur, sport, jeugd, recreatie, ...). Tevens wordt de pas gebruikt voor de toekenning van financiële kortingen voor mensen die recht hebben op een kansentarief.

Algemene realisatie, coördinatie en eigendom van UiTPAS zijn in handen van publiq vzw, die als non-profitorganisatie handelt in opdracht van de Vlaamse overheid (Henegouwenkaai 41 - 43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, ondernemingsnummer 0475.250.609, tel: 02/551 18 70, fax: 02/551 18 99, e-mail: info@UiTPAS.be, www.uitpas.be).

Voor UiTPAS Meetjesland gebeurt de uitbating door COMEET (Cultuuroverleg Meetjesland) en de aangesloten besturen als lokale UiTPASpartners. De lokale UiTPASpartner sluit overeenkomsten met lokale vrijetijdsorganisatoren, die de lokale UiTPAS accepteren als spaar- en voordelenkaart. Voor alle vragen in verband met het gebruik van uw lokale UiTPAS kan u terecht bij COMEET via uitpasmeetjesland@comeet.be

Bovendien zijn specifieke toepassingen van de UiTPAS mogelijk zoals het gebruik van de UiTPAS als lidkaart, als museumpas… De toepassing en het gebruik van de UiTPAS gebeurt in samenwerking met de organisaties die voor deze uitbating en toepassing van de UiTPAS instaan. De contactgegevens van deze UiTPASpartners zijn eveneens terug te vinden op www.uitpasmeetjesland.be en in de specifieke gebruiksvoorwaarden die hiervoor gelden.

Als pashouder hebt u recht op verschillende algemene diensten, verleend door publiq (bijv terbeschikkingstelling technologisch platform). Daarnaast hebt u ook recht op lokale diensten die u aangeboden worden door de UiTPASaanbieders (bijvoorbeeld omruilvoordelen of financiële kortingen voor mensen met een kansenstatuut). Hier staat tegenover dat u zich ten aanzien van publiq, de lokale en specifieke UiTPASpartners en hun deelnemende en aanbiedende partners verbindt tot het respecteren van de volgende gebruiksvoorwaarden.

De gebruiksvoorwaarden voor de UiTPAS zijn samengesteld uit:

Door het gebruik van uw UiTPAS stemt u in met het geheel van zowel de algemene als specifieke lokale gebruiksvoorwaarden. Bovendien is op elk gebruik van uw UiTPAS het privacybeleid UiTPAS van toepassing.

Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen van de algemene gebruiksvoorwaarden enerzijds en deze van specifieke en/of lokale gebruiksvoorwaarden anderzijds, hebben de algemene gebruiksvoorwaarden voorrang op zowel specifieke als lokale gebruiksvoorwaarden.

 

Already own an UiTPAS ?

Activeer je UiTPAS

Activeer je UiTPAS en raadpleeg je puntensaldo en persoonlijke voordelen.

Ben je al geregistreerd? Aanmelden.

comeet meetjesland vlaamse overheid Europa LEADER provincie Oost-Vlaanderen vlaanderen (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling)
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland