UiTPAS Meetjesland met kansentarief

"Met een UiTPAS Meetjesland met kansentarief spaar je niet alleen punten, je krijgt ook 75% korting op je deelname. Zo kan iedereen van vrije tijd genieten! "

75% korting op vrije tijd

Voor een theaterticket dat normaal 10 euro kost, betaal je nu 2,50 euro.

Inwoners van Assenede (en deelgemeenten) en Eeklo met een beperkt inkomen kunnen een UiTPAS Meetjesland met kansentarief aanvragen. Daarmee spaar je niet alleen punten, maar geniet je ook van het kansentarief: 75% korting op vrijetijdsactiviteiten. Voor een theaterticket bijvoorbeeld, dat normaal 10 euro kost, betaal je nu 2,50 euro. Deze korting is geldig op alle activiteiten van organisaties die UiTPAS aanbieden in Assenede en Eeklo. Bekijk hier alle organisaties

NIEUW: vanaf september 2018 kunnen ook inwoners van Maldegem een UiTPAS met kansentarief aanvragen, en zal UiTPAS ook kunnen gebruikt worden in Maldegem! 

Bovendien hebben kinderen en jongeren die een UiTPAS Meetjesland met kansentarief hebben, ook recht op een korting van 75% bij sommige scholen. Deze korting is geldig voor activiteiten van gemeentelijke of stedelijke diensten (zoals zwemmen, theatervoorstelling) in Assenede en Eeklo. Bekijk welke scholen meedoen in Assenede en in Eeklo

Deze korting is niet onbeperkt geldig: je kunt per jaar, per persoon, in totaal voor 150 euro deelnemen. Die 150 euro is het deel dat je zelf betaalt, 25% van de prijs. Je wordt persoonlijk verwittigd wanneer je dit plafond bijna bereikt hebt. 

Heb ik er recht op?

Om recht te hebben op een UiTPAS Meetjesland met kansentarief moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

- inwoner zijn van Assenede of Eeklo,  of er zijn gewoonlijke verblijfplaats hebben;
vanaf september 2018 komen inwoners van Maldegem ook in aanmerking
- én hoogstens één bescheiden woning in eigendom hebben waarvan het niet geïndexeerd Kadastraal Inkomen niet meer bedraagt dan 745 euro  (referentietijdstip: 1 januari 1975)
- én behoren tot één van onderstaande categorieën:

 • recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming i.k.v. ziekte- en invaliditeitsverzekering; of
 • recht hebben op een (equivalent) leefloon; of
 • in budgetbeheer zijn bij de OCMW’s van Assenede of Eeklo, of CAW Oost-Vlaanderen; of
 • toegelaten zijn tot collectieve schuldenregeling bij een erkend schuldbemiddelaar; of
 • als asielzoeker verblijven in het Rode Kruis Opvangcentrum te Eeklo of een Lokaal Opvanginitiatief in Assenede

Indien je niet behoort tot één van bovenstaande categorieën maar in een sociaal en/of financieel precaire situatie verkeert die werd onderzocht door een medewerker van het betrokken Sociaal Huis of OCMW neemt het Bijzonder Comité Sociale Dienst van het betreffende OCMW de beslissing tot al dan niet toekenning van een UiTPAS Meetjesland met kansentarief.

De UiTPAS Meetjesland met kansentarief wordt toegekend aan elke rechthebbende met inbegrip van de inwonende gezinsleden die ten laste zijn van de gerechtigde.

Hoe vraag ik mijn UITPAS Meetjesland met kansentarief aan?

Van verkooppunt tot in je portefeuille: lees hier wat je moet doen om je pas aan te vragen.

 1. Ga langs bij een verkooppunt waar je een UiTPAS Meetjesland met kansentarief kunt aanvragen.
  In Assenede is dat ofwel de sociale dienst van het OCMW (Kasteelstraat 1 – 3, 9960 Assenede) ofwel Lokaal Dienstencentrum de Piramide (Moestuinstraat 22, 9960 Assenede).
  In Eeklo kun je terecht bij het Sociaal Huis (Kaaistraat 34, 9900 Eeklo). 
  In Maldegem zal de UiTPAS met kansentarief kunnen aangevraagd worden in het Sociaal Huis (vanaf september 2018) 
  Je kan je UITPAS Meetjesland met kansentarief op elk moment aanvragen. 
   
 2. Neem je identiteitskaart mee.
  Je hebt voor de aanvraag van je UiTPAS Meetjesland met kansentarief je identiteitskaart nodig. Wil je er ook een pas aanvragen voor andere inwonende gezinsleden? Neem dan ook hun identiteitskaart mee! Voor kinderen neem je hun ISI+-kaart of hun Kids-ID mee.
   
 3. Voorzie 1 euro per UiTPAS met kansentarief.
  Je betaalt éénmalig 1 euro voor de aanmaak van je pas (in plaats van 5 euro). Je pas wordt jaarlijks verlengd, maar bij verlenging hoef je die 1 euro niet meer te betalen.
   
 4. Vul het aanvraagformulier in.
  Je vult, samen met de medewerker, een aanvraagformulier in. Op dit formulier moet je een aantal persoonlijke gegevens invullen. Je geeft ook aan tot welke categorie je behoort (verhoogde tegemoetkoming, leefloon ...).
   
 5. Neem ook de nodige bewijsstukken mee.
  In Assenede neem je een klevertje van de mutualiteit mee, en een recent document personenbelasting.
  In Eeklo neem je, afhankelijk van de categorie waartoe je behoort, een van deze documenten mee: een klevertje van de mutualiteit, een attest leefloon, budgetbeheer of collectieve schuldenregeling. 
  1. Je kunt alle nodige bewijsstukken voorleggen? 
   Dan kan de medewerker je aanvraag meteen controleren. Je krijgt je UiTPAS met kansentarief onmiddellijk mee naar huis!
   OF
  2. Er moet een financieel onderzoek gebeuren of er zijn aanvullende bewijsstukken nodig.
   In dat geval moet je nog even afwachten. Je krijgt een seintje wanneer je aanvraag goedgekeurd werd. Je komt dan nog eens langs, met je identiteitskaart, om je pas te laten aanmaken.
    
 6. Vraag een UiTPASkrant. 
  Hierin vind je alle info over het gebruik van je pas, en een overzicht van alle organisaties in Assenede en Eeklo waar je UiTPAS Meetjesland kan gebruiken. 
   
 7. Je UiTPAS Meetjesland met kansentarief is geldig tot 31 augustus
  Er wordt een paar weken daarvoor nagekeken of je nog recht hebt op een UiTPAS Meetjesland met kansentarief. Je hoeft zelf dus geen nieuwe aanvraag te doen! Je wordt persoonlijk gecontacteerd om je te laten weten of je UiTPAS Meetjesland met kansentarief verlengd wordt of niet. 

 

Already own an UiTPAS ?

Activeer je UiTPAS

Activeer je UiTPAS en raadpleeg je puntensaldo en persoonlijke voordelen.

Ben je al geregistreerd? Aanmelden.

comeet meetjesland vlaamse overheid Europa LEADER provincie Oost-Vlaanderen vlaanderen (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling)
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland